בית 6 Archive

  • בית 6 באסטרולוגיה מייצג את המטלות היום יומיות, את השיגרה שיש לכולנו. בית זה מייצג את הבריאות, את המשימות היומיות שיש לכולנו, את היכולת לטפל בפרטים הקטנים וכל מה שצריך […]

    בית 6 באסטרולוגיה

    בית 6 באסטרולוגיה מייצג את המטלות היום יומיות, את השיגרה שיש לכולנו. בית זה מייצג את הבריאות, את המשימות היומיות שיש לכולנו, את היכולת לטפל בפרטים הקטנים וכל מה שצריך […]

    Continue Reading...